รายละเอียดการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี น่าน

เลขที่บัญชี: 662-7-52410-4

ชื่อบัญชี: โครงการวิ่งเพื่อน้องคนพิการจังหวัดน่าน

แจ้งการชำระเงิน(สั่งซื้อเสื้อ)